Spotkania wspólnoty w każdą środę o godzinie 19:15

I środa miesiąca – Msza Święta

II i IV środa miesiąca – Spotkanie formacyjne

III środa miesiąca – Uwielbienie i modlitwa wstawiennicza

PATRON SESA Otwock

Św. Wincenty Pallotti

pallotti

„Trzeba zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. Trzeba pozyskać dla potrzeb Kościoła wszystkich katolików świeckich i pogan.”

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do włączania się w posługi we wspólnocie i chcemy to też realizować przez zwiększoną pracę wspólną naszych grupek. Każda z nich będzie cyklicznie odpowiedzialna za koordynowanie jednej z posług we wspólnocie w danym miesiącu.

 

Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji (…) To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji.
(
adhortacja papieża Franciszka „Evangelii gaudium”)

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangalizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”.