Historia Szkoły Nowej Ewangelizacji

Pierwsza kerygmatyczna Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała w 1980r. w Meksyku. Jej twórcą jest José Prado Flores, świecki katolik z Meksyku. Kilka lat później rodzi się projekt, który daje początek około 2000 szkół na całym świecie. W Polsce pierwsze SNE powstają na początku lat 90-tych. Podejmują one doświadczenie Kościoła powszechnego, poszczególnych wspólnot ewangelizacyjnych i osób (José Prado Floresa, o. Emiliena Tardifa i o. Riccardo Arganareza). Program opiera się na trzech filarach: głoszenie żywej osoby Jezusa (kerygmat) w mocy Ducha Świętego (karisma), we wspólnocie Kościoła (koinonia). Wzorem ewangelizacji jest dla Szkoły św. Paweł i jego strategia: nie tyle biec ze Słowem, co sprawić, by Słowo biegło aż na krańce ziemi. Chcemy ewangelizować, ale naszym największym pragnieniem jest formowanie następców, którzy będą robić to lepiej, niż my. Dzięki takiej strategii w stosunkowo krótkim czasie w Polsce powstało kilkanaście Szkół i ciągle rodzą się nowe. Podlegają biskupowi diecezjalnemu (jak nasza wspólnota) lub wyższemu przełożonemu zakonnemu.

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangalizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”.

Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce

Szkoła Nowej Ewangelizacji zrodziła się ze współpracy trzech wspólnot: Szkoły św. Andrzeja – Jose H. Prado Floresa (Guadalajara – Meksyk), Wspólnoty Sług Chrystusa Żyjącego o. Emiliano Tardifa (Republika Dominikany) oraz Wspólnoty św. Jana Chrzciciela (Camparmo – Włochy).

Od 1994r. w krótkim czasie powstało ok. dwudziestu SNE w różnych miejscach w Polsce. Szkoły prowadzą kursy na podstawie doświadczenia kerygmatycznej SNE św. Andrzeja z Meksyku (SESA). Biuro Krajowe SESA dba o jednolite działanie przy wprowadzaniu kursów oraz poprawną metodologię w szkołach diecezjalnych. Lokalnie powstają także w szkołach diecezjalnych kursy autorskie, napisane na podstawie przyjętej metody.

W latach 1996-2010 przeprowadzono ok. 3000 kursów w kraju oraz ogromną liczbę różnego rodzaju działań ewangelizacyjnych. Szkoły zaczęły także posługiwać poza granicami Polski w następujących krajach: Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Rosja, Kazachstan, USA, Kanada, Argentyna.

Zainicjowano również Ogólnopolskie Porozumienie Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Dziś owo Porozumienie jest coraz bardzie stabilną strukturą, przyjmującą do swego grona coraz to nowe środowiska.

Obecnie Szkoły Nowej Ewangelizacji działają w następujących miastach Polski: Bielsko-Biała, Bytom, Ciechocinek, Cieszyn, Drohiczyn, Gdańsk, Gliwice, Gubin, Koszalin, Leszno, Lublin, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rybnik-Chwałowice, Stryszawa, Tczew, Toruń, Warszawa, Wrocław. Wszystkie te szkoły należą do Ogólnopolskiego Porozumienia Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Większość z nich wchodzi także w skład Biura Krajowego SESA.

Dodatkowo, poza Ogólnopolskim Porozumieniem, szkoły działają m.in w: Kielcach, Mławie, Mrągowie, Nowym Sączu i powstają wciąż nowe.

Na temat SNE powstały w Polsce prace naukowe: 1 doktorska, 1 licencjacka oraz kilkanaście prac magisterskich. Ukazują one zasadniczy walor tego doświadczenia, którym jest nadawanie specyficznego rysu ewangelizacyjnego każdej z napotkanych rzeczywistości, nie zmieniając jej charyzmatu.

Szkoły podejmują różne inicjatywy ewangelizacyjne, z których największą, a zarazem o zasięgu ogólnopolskim jest Przystanek Jezus (w 12 edycjach ponad 7000 uczestników). Prowadzą ewangelizacje w swoich miastach, kursy w seminariach zakonnych i duchownych, kongresy diecezjalne, opracowują programy pracy z młodzieżą i inne programy ewangelizacyjne i formacyjne. Tworzą w ten sposób środowiska otwarte na doświadczenie Nowej Ewangelizacji. W ich klimacie wielu młodych ludzi odkryło swoją drogę powołania do kapłaństwa oraz życia zakonnego czy małżeńskiego.

Patronką dzieła jest Maryja – Gwiazda Nowej Ewangelizacji, której wstawiennictwa pod takim wezwaniem przyzywał św. Jan Paweł II, przemawiając i modląc się o Nową Ewangelizację.